ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ NIMICO

Για την πλήρη και άμεση κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η nimico έχει οργανώσει πλήρες τεχνικό τμήμα και τμήμα ανταλλακτικών.

Οι έμπειροι τεχνικοί μας εκπαιδεύονται στη Ελλάδα και το εξωτερικό σε κάθε νέο μοντέλο των κατασκευαστών που αντιπροσωπεύουμε.

Στην Εταιρεία λειτουργεί help desk για τηλεφωνική υποστήριξη  hardware και software, Δευτέρα ώς Παρασκευή από 08:00 ως 16:00.

 Συμβόλαια συντήρησης: Για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών μας συνάπτουμε συμβόλαια συντήρησης του εξοπλισμού (hardware & software) με πολλές επιλογές κάλυψης ως προς την διάρκεια, το χρόνο επέμβασης, την κάλυψη εκτός ωραρίου λειτουργίας της εταιρείας κλπ.

Διαθέτουμε μηχανογραφημένη αποθήκη ανταλλακτικών και δίκτυο συνεργατών. Το τεχνικό κέντρο της nimico συντονίζει τους τεχνικούς και κρατάει αρχείο των συντηρήσεων και επισκευών.        


Εξειδίκευση Αναζήτησης